Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

10 ÉVES A CASCO NYEREMÉNYJÁTÉK

 

A BikeCafe Kerékpárüzlet és Szerviz (mostantól BikeCafe) által indított nyereményjáték (10 éves a CASCO) a BikeCafe Facebook oldalán érhető el IDE KATTINTVA 2022. 05. 30-tól.

1. A Játék alapja

Célunk, hogy a játékosok megadott bejegyzéshez hozzászóljanak a BikeCafe Facebook oldalán vagy az idővonalán. Extra jó kedvet teremtve a BikeCafe csapatnak, (nem kötelező), ha meg is osztják és kedvelik a bejegyzést. :)

A játék nyereményeit a BikeCafe idővonalon bejegyzésben teszi közzé. A játék időtartamát és a sorsolás időpontját a BikeCafe határozza meg, a sorsolásra a BikeCafe által kijelölt helyen kerül sor.

2. A játék szervezője

A játék meghirdetője és szervezője: BikeCafe

A játék megrendelője és nyereményeket biztosítja: SC Casco-Group SCS (Satu Mare, Parc Industrial Sud,nr.8A j30/540/20) 

3. A játék időtartama

A játék kezdete: 2022. május 30.

A játék vége: 2022. július 12.

Sorsolás: Az előre meghatározott napokon, lásd a 6. pontnál.

4. Nyeremények

Bukósisakok: Casco Speedairo2 RS, Casco MTBE 2, Casco Cuda 2, Casco Mini 2

Napszemüvegek: Casco SX-34, Casco SX-61

A nyeremények az aktuális 10 napos játékok posztján kerülnek kihirdetésre. A játék szervezője fenntartja a jogot a pontos modell megváltoztatására, a rendelkezésre álló készletnek megfelelően, mely a választott szín és méret függvényében is változhat, de a nyertes igényeit maximálisan figyelembe veszi.

5. Játékba kerülés feltételei

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az 6. pontban meghatározott időtartam alatt, a BikeCafe Facebook oldalán megjelenő bejegyzéshez hozzászólásként helyes választ ad a bejegyzésben feltett kérdésre.

6. Az egyes játékok kezdeti és sorsolási dátumai

Első kör 2022. 05.30 - 2022.06.08 sorsolás 2022.06.09

Második kör 2022.06.10 - 2022.06.19 sorsolás 2022.06.20

Harmadik kör 2022.06.21 - 2022.06.30 sorsolás 2022.07.01

Negyedik kör 2022.07.02 - 2022.07.11 sorsolás 2022.07.12

7. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a www.commentpicker.com segítségével. A sorsoláson részt vesznek a 8. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba.

A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott Facebook profilhoz intézett messenger üzenetben kísérli meg.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy adatainak változása miatt nem értesülnek a nyereményről.

Ha a Szervező 7 napon után sem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész és pótnyertes kerül kisorsolásra.

8. Részvételi feltételek

A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A nyereményjátékba (díjanként) egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a BikeCafe alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint a játék szervezésében közreműködő SC Casco-Group SCS munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói.

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a BikeCafe által az idővonalra kiírt hozzászólásban vagy hírben a megadott feltételeket teljesíti és elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

9. Adatkezelési szabályok

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímünkön postai úton lehet leiratkozni, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonni:
email: info@bikecafe.hu címen, vagy a hírlevélben a leiratkozás gombra kattintva.
Postai úton: 1149 Budapest, Mogyoródi út 16-20.

A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. Az adataidat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át (Adatvédelmi nyilatkozat).